PEACEFUL RESORT

PHÒNG HỌP

PHÒNG HỌP


Là nơi thật thích hợp cho quý công ty đoàn thể tổ chức họp mặt nhân viên kết hợp cùng Teambuilding nhằm thắt chặt tình đồng nghiệp của mỗi công ty.THÀNH VIÊN